UPDATE 25-05-18 in conformiteit met AVG

Privacyverklaring

Eva Tetsman, de eigenaresse van Zilvera, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt mij altijd benaderen met vragen hieromtrent op: info@zilvera.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk en waarom

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten.

Kopers in de winkel van Zilvera wordt gevraagd om persoonlijke info in te vullen. Het zijn de gegevens zoals: naam, email adres, betaalgegevens en fysiek adres waar de sieraden naar toe kunnen worden gestuurd.

Als u een sieraad op maat bestelt, stelt u vaak ook andere informatie beschikbaar zoals de informatie over uw maat, uiterlijk, foto’s, tekeningen etc.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt o.a. voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of mailing (mits u hiervoor toestemming geeft), u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, alsmede om goederen bij u af te leveren

Zilvera kan contact met u opnemen. Vooral per email, maar in sommige situaties ook telefonisch, via een SMS bericht of op een andere manier. De bedoeling van contact is primair om (meer) informatie en ondersteuning te bieden. U kunt altijd aangeven dat u geen mailings van Zilvera wenst te ontvangen door het drukken op “Unsubscribe”-button.

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Geheimhouding

Al uw gegevens die Zilvera op deze manier verkrijgt zullen niet worden openbaar gemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.¬†Zilvera zal ook altijd uw toestemming vragen om delen daarvan (bijvoorbeeld – foto’s – uiteraard, anoniem gemaakt) – voor haar blog of voor andere (promotie) doeleinden te gebruiken.

De gegevens die ik verwerk zullen zorgvuldig worden bewaard en beschermd (met wachtwoorden en virusscanners)

Delen van persoonsgegevens met derden

Zilvera verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor mijn dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De algemene bewaartermijn is 7 jaar lang, dit is volgens de richtlijnen van de belastingwetgeving.

Bewaarde persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, betaalgegevens.

Cookies

Op deze site wordt gebruik gemaakt van Cookies.  Deze bestanden worden gebruikt uitsluitend wanneer noodzakelijk en teneinde de functionaliteit daarvan te verbeteren. U kunt altijd in uw browser instellen dat u geen cookies wenst.