Hello world

posted in: jewellery general, life and art | 0
Lectore salutem (lezers gegroet). Hello world
Dit is mijn eerste blog. Ik ga hier schrijven over mijn ervaringen en ideeën, over lopende en toekomstige projecten, over lessen die ik heb geleerd tijdens het maken van sieraden. Het maken van sieraden is nauw verbonden met andere aspecten van het leven en ik ga deze verbanden onderzoeken. Filosofie, techniek,  psychologie, marketing… alles komt aan bod.
De bedoeling van deze blog is delen. Iedereen is welkom met eigen bijdragen.

Lectore salutem (greet the reader).
This is my first blog post. I am going to write here about my experience and lessons learned during making of silver (clay) jewelry. Jewelry making is a part of life which contains all aspects – from technique to psychology and marketing.
So, let’s share our ideas, everyone is welcome.

Leave a Reply